נס מהלך

  את מהווה נס מהלך ונושם, אפילו בשעה שאת קוראת עמוד זה, עינייך סורקות את המילים, מוחך מתרגם את הסמלים המודפסים למקבילי המחשבה שלהם, תוך שהוא שואב מהניסיון ומהחינוך שאחרייך, אשר באורח כלשהו נרשמו בצופן מיוחד בתאי מוח מסוימים. מתרחשים בתוכך טריליון נִסים בעת ובעונה אחת. נִסים אלה קורים בכל חלקיק שנייה של חייך, וממשיכים […]

הבדלי אישיות

הרקע שלך, חוויותייך וחינוכך באמת שונים למדי מאלה של כל אישה אחרת, ואלה עיצבו את אישיותך המיוחדת במינה. הערכים, האמונות והעמדות של כל אחת מאיתנו הם תוצאה של מחשבות וניסיונות חיים אישיים לגמרי אשר אין שום אפשרות לחזור עליהם במדויק אצל אישה אחרת. על אף שהביטוי לערכים פנימיים אלה עשוי להיות מקובל ולהתמצות בדרכים המשותפות […]